projekt i wykonanie:
IGEO Agencja Reklamowa
Refundacje NFZ
W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy wnioski na aparaty słuchowe i urządzenia wspomagające słyszenie

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne
Osoba dorosła czynnie pracująca (limit 1000 zł, dofinansowanie w 70 %)
- 700 zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat
- 50 zł x 2 (do dwóch wkładek indywidualnych)

Osoba dorosła emeryt, rencista (limit 1000 zł ….......70%)
- 700 zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat
- 50zł x 2 (do wkładki indywidualnej)

Osoba dorosła inwalida wojenny, osoba represjonowana (limit 1000 zł …....100 %)
- 1000 zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat
- 50 zł x 2 (do wkładki indywidualnej)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 2000 zł ….....100%)
- 2000zł x 2 do dwóch aparatów słuchowych, raz na 3 lata
- 60 zł x 2 (do dwóch wkładek indywidualnych)

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia
- 2750 zł do systemu wspomagającego słyszenie system FM raz na 5 lat
Dbamy o Twój Słuch!!!
Oferujemy produkty renomowanych firm
REFUNDACJE
Dbamy o Twój Słuch!!!
Copyright © 2017
Auris-Med Aparaty Słuchowe
Refundacje z PFRON
Refundacja  do aparatów słuchowych z
PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawnoci, pomagamy w uzyskaniu dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość uzależniona jest od powiatu oraz okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFRON wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS ( MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana dla danego powiatu na konkretny rok kalendarzowy. 

Fundacje
Wsparcia w uzyskaniu aparatów słuchowych udzielają też różne fundacjeFundacje aparaty słuchowe–lista fundacji na aparaty słuchowe (wraz  z odnośnikami do stron internetowych).
Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
Fundacja TVN „Nie jestes sam” 
Fundacja „Polsat”
Fundacja „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
Fundacja Orange Aparaty słuchowe