Dbamy o Twój Słuch!!!
Oferujemy produkty renomowanych firm
projekt i wykonanie:
IGEO Agencja Reklamowa
APD Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego
Słyszenie jest procesem dzięki któremu uzyskujemy informacje o otaczającym nas środowisku i efektywnie komunikujemy się za pomocą mowy. Ucho przekazuje możliwie pełną informację o otaczającym świecie dźwięków, a  mózg tę informację odpowiednio przetwarza i interpretuje. Można więc powiedzieć, że „słyszymy mózgiem”, a ucho jest ważną ale tylko częścią układu słuchowego.

Kiedy jeden lub kilka elementów skomplikowanej sieci procesów jest niedojrzały lub zaburzony dziecko ma problemy ze sprawnym komunikowaniem się za pomocą słuchu i mowy. Zaburzenia te najczęściej ujawniają się u dzieci w okresie przedszkolnym lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy to gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu.
 
Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD to jedna z przyczyn trudności w uczeniu się dzieci.
 Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym. W pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3% do 5% dzieci ma objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego APD, które gdy są niewykryte i nierehabilitowane w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju tych dzieci.

Ze względu na złożoną naturę funkcjonowania mózgu APD może towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, takim jak: opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI), zaburzenia uwagi bez nadreaktywności (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD), specyficzne trudności w nauce oraz dysleksja.
30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia przetwarzania słuchu.


Jak mówi Dr Andrzej Senderski: „Dzieci i nastolatki ze słuchawkami na uszach godzinami izolują się od świata zewnętrznego. Tymczasem dla prawidłowego rozwoju psychicznego potrzebują różnych dźwięków, spójnych z tym, co odbierają innymi zmysłami. Muzyka "przecieka" przez nich, a potem "przeciekają" polecenia nauczycieli: nie pamiętają, co było zadane, mają problemy z dyktandem ze słuchu. U części z nich rozpoznajemy później tzw. centralne zaburzenia słuchu, których głównym objawem jest to, że dziecko "nie potrafi słuchać" i w efekcie gorzej rozumie to, co się do niego mówi.”
Jeżeli podejrzewamy, że dziecko ma problem ze słuchem koniecznie należy to podejrzenie zweryfikować.
Umów się na wizytę, podczas której zbadamy słuch, przeprowadzimy diagnostykę  centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego APD i w razie potrzeby zaproponujemy aktywny trening słuchowy.

                                
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ DIAGNOSTYCZNĄ    


źródło: neuroflow.pl
APD
Dbamy o Twój Słuch!!!
Copyright © 2017
Auris-Med Aparaty Słuchowe